Trang tin Công nghệ, Gaming và Giải Trí tổng hợp

Lifestyle

ACB báo nợ xấu ‘phình to’, gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 25 lần cùng kỳ

ACB

Năm 2023 ACB ghi lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 2.647 tỷ đồng, gấp 128 lần cùng kỳ; nợ có khả năng mất vốn và nợ nghi ngờ tăng 88% so với đầu năm.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán ACB) công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh năm 2023.

Báo cáo ghi nhận năm 2023 ACB lãi trước thuế 20.068 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với năm 2022. Đóng góp vào lợi nhuận của ACB gồm các yếu tố như thu nhập lãi thuần (24.959 tỷ đồng), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (2.922 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối (1.110 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh (168 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư (2.647 tỷ đồng) và từ các hoạt động khác, thu nhập khác…

ACB báo nợ xấu ‘phình to', gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 25 lần cùng kỳ

Kết quả kinh doanh của ACB

ACB báo nợ xấu ‘phình to', gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 25 lần cùng kỳ

Nợ xấu tăng đột biến trong năm 2023

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 2.647 tỷ đồng, gấp 128 lần số lãi vỏn vẹn 20 tỷ đồng đạt được năm 2022.

Báo cáo ghi nhận tổng giá trị chứng khoán đầu tư của ACB đến cuối năm 2023 còn 73.463 tỷ đồng (giảm 2,8% so với đầu kỳ), trong đó hơn 44.900 tỷ đồng là chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán và 28.560 tỷ đồng chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

ACB báo nợ xấu ‘phình to', gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 25 lần cùng kỳ

Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.110 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó. ACB vẫn duy trì 2 năm liên tiếp lãi từ kinh doanh ngoại hối chạm nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu tăng cao, ACB cũng đã phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng đột biến so với năm 2022 với hơn 1.800 tỷ đồng (gấp 25 lần cùng kỳ).

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản ACB tăng 18,2% so với thời điểm đầu năm, lên 718.794 tỷ đồng. Cùng với tổng tài sản tăng, tổng nợ phải trả cũng tăng thêm 17,9% lên 647.838 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm trên 90% tổng tài sản.

Nguồn: https://nguoiquansat.vn/acb-bao-no-xau-phinh-to-gia-tang-trich-lap-du-phong-rui-ro-tin-dung-gap-25-lan-cung-ky-113370.html